Od 2. októbra 2018 môžu zhliadnuť návštevníci Turčianskej knižnice v Martine v jej výstavných priestoroch dve výstavy venované pripomenutiu si 100. výročia Martinskej deklarácie a vzniku ČSR. Výstavy zabezpečil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Rozvojovou agentúrou ŽSK, Fakultou architektúry STU v Bratislave a Vojenským historickým ústavom.

    

Prvou z nich je výstava Michal Milan Harminc, príbeh nestora slovenskej architektúry. Harminc, rodák z Kulpinu v dnešnej Juhoslávii, patril medzi najvýznamnejších slovenských architektov. Jeho tvorba zahŕňa obdobie posledných desaťročí Rakúsko – Uhorska, kedy jeho realizácie môžeme nájsť nielen na území dnešného Slovenska, ale napr. aj v Budapešti. Jeho tvorba sa sústredila na Slovensko najmä po r. 1916, kedy sa presťahoval do Liptovského Mikuláša. Pokiaľ ide o Martin, Harminc sa zaslúžil o naprojektovanie viacerých reprezentačných objektov postavených v tomto meste, ktoré si dodnes zachovávajú svoj pôvodný účel. Takým je aj budova bývalej Tatrabanky, kde bola 30. októbra 1918 prijatá Deklarácia slovenského národa, známa tiež ako Martinská deklarácia. Výstavu, ktorá je zapožičaná od Fakulty architektúry STU v Bratislave, autorsky pripravila dvojica Jana Pohaničová a Matúš Dulla. Výstava bude v Turčianskej knižnici sprístupnená do 21. októbra 2018 v čase prevádzky knižnice, následne bude inštalovaná v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Autorom druhej výstavy nazvanej Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918 je Miloslav Čaplovič, riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave. Výstava vo forme štrnástich rolovacích bannerov prezentuje najdôležitejšie informácie o formovaní Česko-slovenských légií, ich význame pre rozpad Habsburskej monarchie a vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, a tiež vybrané osobnosti z prostredia našich legionárov. Výstava bude v Turčianskej knižnici sprístupnená do 4. novembra 2018 v čase prevádzky knižnice.