Účastníci zhromaždenia

Deklaračného zhromaždenia v Turčianskom Svätom Martine sa zúčastnilo vyše dvesto účastníkov. Nie všetci sa zapísali do prezenčnej listiny. Pôvodný text Martinskej deklarácie sa nezachoval. Tu je prehľad vybraných účastníkov deklaračného zhromaždenia.

VOJTAŠŠÁK, Ján

VOJTAŠŠÁK, Ján

 • Vek:41 (1877 - 1965)
cirkevný hodnostár (14. 11. 1877 Zákamenné, okr. Dolný Kubín – 4. 8. 1965 Říčany, Česko, poch. v Zákamennom). Otec Anton V., roľník (1840 – 1917), matka Anna, rod. Klimčíková (1841 – 1915), mal 10 súr...
Viac info o účastníkovi
VANOVIČ, Ľudovít

VANOVIČ, Ľudovít

 • Vek:40 (1878 - 1949)
národnokultúrny dejateľ, bankár (4. 1. 1878 Dražkovce, okr. Martin – 19. 8. 1949 Martin. Otec Peter V., roľník, zeman (? – 1905), matka Terézia, rod. Jesenská (1834 – 1918), sestra → Jána Baltazára Je...
Viac info o účastníkovi
URAM, Jozef

URAM, Jozef

 • Vek:33 (1885 - 1944)
lekár (30. 12. 1885 Liptovský Mikuláš – 15. 11. 1944 Pezinok). Otec → Rehor Uram-Podtatranský, matka Ľudmila, rod. Šolcová, členka Živeny (1851 – 1911), brat → Ján a 2 sestry, z nich Anna (1889 – 1960...
Viac info o účastníkovi
TRNOVSKÝ, Ivan

TRNOVSKÝ, Ivan

 • Vek:45 (1873 - 1949)
obchodník (10. 6. 1873 Liptovský Mikuláš – 4. 1. 1949 Martin). Pochádzal zo zemianskeho rodu. Otec Jozef Adam, obchodník (1840 – 1899), matka Anna, rod. Scholtzová, zakladajúca členka Živeny (1846 – 1...
Viac info o účastníkovi
THURZO, Ivan

THURZO, Ivan

 • Vek:36 (1882 - 1964)
(pseud. Ivan, Ivan T., Jeden z poverených, Nebojsa, Prítomný, Ten pravý, Utekaj) – národný pracovník, národohospodár, redaktor, publicista (28. 2. 1882 Banská Bystrica-Radvaň – 1. 9. 1964 Martin). Ote...
Viac info o účastníkovi
THOMKA-MARKOVICKÝ, Ladislav

THOMKA-MARKOVICKÝ, Ladislav

 • Vek:54 (1864 -1941)
verejný činiteľ, statkár (26. 7. 1864 Bystrička, okr. Martin – 13. 10. 1941 tamže). Pochádzal z turčianskeho zemianskeho rodu. Otec Štefan T.-M., zeman, statkár (1833 – 1915), matka Zuzana, rod. Thomk...
Viac info o účastníkovi
ŠTÚR, Karol

ŠTÚR, Karol

 • Vek:51 (1867 - 1925)
verejný činiteľ, redaktor, právnik (12. 11. 1867 Trenčín – 15. 2. 1925 tamže). Otec → Ján Š., matka Amália, rod. Draškóciová (1835 – 1913), sestra Augustína (1857 – 1940), manželka → Vladimíra Hurbana...
Viac info o účastníkovi
ŠTETKA, Ján Milan

ŠTETKA, Ján Milan

 • Vek:41 (1877 - 1923)
evanjelický farár, národný pracovník (29. 6. 1877 Senica – 22. 11. 1923 Praha, pochovaný v Martine). Pochádzal z rodiny, ktorej predkovia sa podľa rodinnej tradície prisťahovali do Senice po bitke na ...
Viac info o účastníkovi
ŠKROVINA, Oto

ŠKROVINA, Oto

 • Vek:41 (1877 - 1939)
(pseud. Benjamin) – národný a verejný pracovník, publicista, cirkevný historik (18. 11. 1877 Brezno, okr. Banská Bystrica – 14. 5. 1939 Martin). Otec Andrej Š., roľník, matka Zuzana, rod. Kolesárová (...
Viac info o účastníkovi
ŠIMKO, Miloš

ŠIMKO, Miloš

 • Vek:58 (1860 - 1923)
národnokultúrny dejateľ, právnik (14. 4. 1860 Martin – 28. 9. 1923 Liptovský Mikuláš, poch. v Martine). Otec → Samuel Š., matka Zuzana (1831 – 1909), dcéra → Andreja Švehlu, mal 2 bratov, z nich → Ján...
Viac info o účastníkovi
ŠIMKO, Ľudovít

ŠIMKO, Ľudovít

 • Vek:59 (1859 - 1945)
národný pracovník, lekár (6. 8. 1859 Martin – 13. 8. 1945 Senica). Otec → Ján Š.-Klanica (1821 – 1901), matka Zuzana, rod. Lenčová (1829 – 1914), brat Ján, roľník 1853 – 1917), otec → Hany Ruppeldtove...
Viac info o účastníkovi
ŠIMKO, Gustáv

ŠIMKO, Gustáv

 • Vek:58 (1860 - 1937)
organizátor remeselníctva (20. 5. 1860 Martin – 24. 2. 1937 tamže). Otec Juraj Š., sedlársky majster, dobrovoľník v rovolúcii 1848 – 49, člen MS (1826 – 1906), matka Anna, rod. Thomková (1841 – 1917)....
Viac info o účastníkovi
STYK, Aurel

STYK, Aurel

 • Vek:54 (1864 - 1958)
prekladateľ, redaktor, národný pracovník, národný pracovník (2. 1. 1864 Mlynky, okr. Spišská Nová Ves – 5. 3. 1958 Turčianska Štiavnička, okr. Martin, poch. v Dolnom Kubíne). Otec Samuel S., učiteľ, m...
Viac info o účastníkovi
STRAKA, Ján

STRAKA, Ján

 • Vek:34 (1884 - 1949)
osvetový pracovník (2. 6. 1884 Bački Petrovac, Juhoslávia – 10. 2. 1949 Martin). Otec → Ján S. (1850 – 1888), matka → Mária Straková. Manželka → Elena Mária Straková, dcéry Elena (1909 – 1983), manžel...
Viac info o účastníkovi
SLÁVIK, Ján

SLÁVIK, Ján

 • Vek:63 (1855- 1934)
národnokultúrny dejateľ, historik, cirkevný hodnostár (4. 12. 1855 Dačov Lom, okr. Veľký Krtíš – 8. 2. 1934 Banská Bystrica). Otec Michal S., kováč, matka Barbora, rod. Horváthová, brat → Juraj (1859 ...
Viac info o účastníkovi
RUŽIAK, Ján

RUŽIAK, Ján

 • Vek:69 (1849 - 1921)
verejný činiteľ, právnik (29. 11. 1849 Hybe, okr. Liptovský Mikuláš – 28. 12. 1921 tamže). Otec Ján R., roľník (1820 – 1885), matka Katarína, rod. Jamnická (1825 – 1887), mal 2 sestry a brata. Slobodn...
Viac info o účastníkovi
RUPPELDT, Fedor Fridrich

RUPPELDT, Fedor Fridrich

 • Vek:32 (1886 - 1979)
(pseud. Rodef Er.) spisovateľ, kultúrny historik, publicista, prekladateľ, hudobník, politik, evanjelický biskup (1. 6. 1886 Liptovský Mikuláš – 25. 8. 1979 Žilina). Otec → Karol R., matka → Klementín...
Viac info o účastníkovi
REHÁK, Gejza

REHÁK, Gejza

 • Vek:37 (1881- 1940)
verejný činiteľ, lekár (18. 10. 1881 Smolinské, okr. Senica – 8. 3.  1940 Bratislava). Otec Andrej R., krčmár, matka Alžbeta, rod. Guthová. Manželka Anna, rod. Prelecová, mal 2 dcéry, z nich Oľga, vyd...
Viac info o účastníkovi
PAULINY-TÓTH, Platon

PAULINY-TÓTH, Platon

 • Vek:19 (1899 -1955)
národohospodár, publicista (11. 7. 1899 Martin – 7. 12. 1955 Bratislava). Otec → Žigmund Pauliny-Tóth (1865 – 1906), matka →  Margita Pauliny-Tóthová, bratia → Iľja, → Ján, Viliam (1894 – ?), padol v ...
Viac info o účastníkovi
MNOHEĽ, Štefan

MNOHEĽ, Štefan

 • Vek:42 (1876 - 1944)
(pseud. Kopiecky, Trúchlohorský) – politik, verejný činiteľ, redaktor, publicista, katolícky kňaz (30. 7. 1876 Novoť, okr. Námestovo – 25. 10. 1944 Poprad). Otec Štefan M., roľník, matka Anna, rod. Ža...
Viac info o účastníkovi
MIHAL, Andrej

MIHAL, Andrej

 • Vek:27 (1891 - 1962)
redaktor, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, ilustrátor, evanjelický kňaz (19. 10. 1891 Lalić, Srbsko  – 6. 9. 1962 Dolné Srnie, okr. Trenčín, poch. v Bratislave). Otec Ján M., policajt (1866 – ...
Viac info o účastníkovi
MELIČKO, Ján

MELIČKO, Ján

 • Vek:72 (1846- 1926)
zbormajster, učiteľ, ochotnícky herec (22. 12. 1846 Martin – 7. 9. 1926 tamže). Otec Michal M., učiteľ (1808 – 1875), matka Amália, rod. Tomčíková. Manželka Oľga (1856 – 1910), sestra  → Jána Mileca, ...
Viac info o účastníkovi
MARKOVIČ, Rudolf

MARKOVIČ, Rudolf

 • Vek:50 (1868 - 1934)
politik, národný pracovník, advokát (20. 4. 1868 Hrachovo, okr. Rimavská Sobota – 21. 11. 1934 Nové Mesto nad Váhom). Otec → Pavol Markovič, matka Mária, rod. Petrovičová (1844 – 1920), brat  → Július...
Viac info o účastníkovi
MAKOVICKÝ, Vladimír

MAKOVICKÝ, Vladimír

 • Vek:56 (1862 - 1944)
bankový odborník, podnikateľ, politik (26. 4. 1862 Ružomberok – 15. 2. 1944 Smokovec, okr. Poprad, poch. v Ružomberku). Otec  → Peter Makovický (1824 – 1911), matka Anna (1836 – 1869), dcéra  → Ondrej...
Viac info o účastníkovi
KRIVOSS, Ján

KRIVOSS, Ján

 • Vek:56 (1862 - 1925)
(Krivoš) – národný pracovník, obchodník (12. 3. 1862 Liptovský Mikuláš – 18. 11. 1925 tamže). Otec → Ján Krivoss (1832 – 1888), matka Zuzana (1840 – 1914), dcéra → Ondreja Pálku (1800 – 1877), brat → ...
Viac info o účastníkovi
KMEŤKO, Karol

KMEŤKO, Karol

 • Vek:43 (1875 – 1948)
(Kmetyko, pseud. Boromejský) – cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, katolícky kňaz (12. 12. 1875 Veľké Držkovce-Dolné Držkovce, okr. Bánovce nad Bebravou – 22. 12. 1948 Nitra). Otec Pavol K., no...
Viac info o účastníkovi
KRČMÉRY, Štefan

KRČMÉRY, Štefan

 • Vek:26 (1892 - 1955)
(pseud. Ján Jesom, Ujo Štefan) – básnik, literárny historik a kritik, prekladateľ, publicista, redaktor (26. 12. 1892 Mošovce, okr. Turčianske Teplice – 15. 2. 1955 Pezinok, poch. v Bratislave, od 199...
Viac info o účastníkovi
HORVÁTH, Cyril

HORVÁTH, Cyril

 • Vek:54 (1864 – 1931)
verejný činiteľ, právnik (24. 9. 1864 Martin – 2. 8. 1931 Bratislava). Otec — Jozef H. (1819 – 1906), matka Mária, rod. Thomková (1834 – 1909), sestry → Marína Oľga Horváthová a Ľudmila, vyd. Švehlová...
Viac info o účastníkovi
JESENSKÝ, Fedor

JESENSKÝ, Fedor

 • Vek:
(pseud. Oľgin) – prekladateľ, kultúrny a hospodársky pracovník, bankový úradník (22. 4. 1877 Martin – 24. 9. 1958 tamže). Otec → Ján Baltazár Jesenský, matka Adela, rod. Ballová (1842 – 1930), bratia ...
Viac info o účastníkovi
JANČEK, Ján

JANČEK, Ján

 • Vek:75 (1843 -1924)
podnikateľ, národnokultúrny pracovník (8. 7. 1843 Ružomberok – 9. 10. 1924 tamže). Otec Ján J., remeselník, matka Mária, rod. Krčméryová (1810 – 1861), sestra → Karola Krčméryho (1826 – 1902), brat Mi...
Viac info o účastníkovi
IZÁK, Gustáv

IZÁK, Gustáv

 • Vek:71 (1847 – 1937)
(pseud. Baranovský, Fatranský, Gustav Izakov, Vladimír Krivánsky, Rothwald, Václav Vrbina) – publicista, prekladateľ, advokát (24. 8. 1847 Turany, okr. Martin – 11. 8. 1937 Martin). Otec Ján I., učite...
Viac info o účastníkovi
HLAVAJ, Ján

HLAVAJ, Ján

 • Vek:39 (1879 – 1963)
(pseud. Ondro Marišin) – staviteľ, kultúrny pracovník, verejný činiteľ (13. 12. 1879 Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš – 28. 4. 1963 Martin). Otec Ján H., murár (1851 – 1920), matka Eva, rod. Ča...
Viac info o účastníkovi
HANZALÍK, Jozef

HANZALÍK, Jozef

 • Vek:(1886 – ?)
politický pracovník, publicista (29. 1. 1886 Kopčany, okr. Skalica – ?). Otec Michal H., roľník, matka Rozália, rod. Filipovičová. Študoval teológiu v Ostrihome, potom pravdepodobne na obchodnej akadé...
Viac info o účastníkovi
HALAŠA, Dušan

HALAŠA, Dušan

 • Vek:35 (1883 -1936)
verejný činiteľ, právnik (9. 3. 1883 Martin – 21. 9. 1936 tamže). Otec → Andrej H. (1852 – 1913), matka → Anna Halašová, sestra Viera (1889 – 1976), manželka → Ota Škrovinu, bratia → Pavol a → Ján (18...
Viac info o účastníkovi
GAŠPARÍK, Jozef

GAŠPARÍK, Jozef

 • Vek:57 (1861 - 1931)
(pseud. Blažený, Bohuznámy, Ferko Ihlička, J. Gašparík-Leštinský, M. Dolinská, Mravec, Pravdomluvný, Strýčko z Martina a i.) – spisovateľ, vydavateľ, kníhkupec (10. 2. 1861 Leštiny, okr. Dolný Kubín –...
Viac info o účastníkovi
FÁBRY, Vladimír

FÁBRY, Vladimír

 • Vek:30 (1888 - 1959)
hospodársky pracovník (5. 4. 1888 Martin – 28. 1. 1959 tamže). Otec  → Jozef F. (1858 – 1928), matka Mária, rod. Hrašková (1870 – 1930), mal 5 bratov a 3 sestry, z nich →  Pavol (1891 – 1959),  → Ján ...
Viac info o účastníkovi
FÁBRY, Jozef

FÁBRY, Jozef

 • Vek:60 (1858 - 1928)
podnikateľ (20. 3. 1858 Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš – 7. 8. 1928 Martin). Otec Jozef F., roľník, matka Zuzana, rod. Rosinská. Manželka Mária, rod. Hrašková (1870 – 1930), mal 6 synov a 3...
Viac info o účastníkovi
DULA, Igor

DULA, Igor

 • Vek:40 (1878 - 1951)
verejný činiteľ, lekár (20. 12. 1878 Martin – 3. 4. 1951 Bratislava, poch. v Martine). Otec → Matúš D., matka Vilma, rod. Pauliny-Tóthová (1856 – 1908), dcéra  → Viliama P. T., brat JUDr. Viliam (1877...
Viac info o účastníkovi
DUCHAJ, Matúš

DUCHAJ, Matúš

 • Vek:40 (1878 - 1949)
verejný činiteľ, právnik (9. 4. 1878 Blatnica, okr. Martin – 29. 12. 1949 Martin). Otec Ján D., obchodník (1837 – 1880), matka Anna, rod. Dulová (1842 – 1925), sestra →  Matúša D., brat → Ján, mal aj ...
Viac info o účastníkovi
DAXNER, Samo

DAXNER, Samo

 • Vek:62 (1856 - 1949)
kultúrny pracovník, politik, advokát (4. 5. 1856 Banská Štiavnica – 27. 4. 1949 Tisovec, okr. Rimavská Sobota). Príslušník šľachtického rodu. Otec →  Juraj D., matka  → Mária Daxnerová, brat Ján (1860...
Viac info o účastníkovi
ČOBRDA, Vladimír Pavol

ČOBRDA, Vladimír Pavol

 • Vek:38 (1880 - 1967)
náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár (20. 7. 1880 Smrečany, okr. Liptovský Mikuláš – 2. 9. 1967 tamže). Otec Pavol Rodoľub Č., evanjelický farár, liptovský konsenior (1845 – 1931), matka Etela, r...
Viac info o účastníkovi
ČAJDA, Mikuláš

ČAJDA, Mikuláš

 • Vek:27 (1891 - 1925)
ochotnícky herec, úradník (15. 5. 1891 Martin – 14. 12. 1925 Košice, poch. v Martine). Otec → Juraj Č., matka Matilda, rod. Kováčiková (1860 – 1922), mal brata a sestru. Manželka → Anna, rod. Rollová,...
Viac info o účastníkovi
BURJAN, Ján

BURJAN, Ján

 • Vek:28 (1886 - 1945)
politik, architekt (2. 12. 1886 Ružomberok – 11. 4. 1945 Bratislava). Príslušník zemianskeho rodu s predikátom zo Zemianskej Dediny. Otec → Jozef B., matka Amália, rod. Kunajová-Makovická (1866 – 1892...
Viac info o účastníkovi
BOOR, Ľudovít Augustín

BOOR, Ľudovít Augustín

 • Vek:63 (1855 - 1924)
(psued. Pavel, Svedok, Šľahor) – národnokultúrny pracovník, evanjelický kňaz (30. 8. 1855 Bukovec, okr. Myjava – 5. 3. 1924 Nădlac, Rumunsko). Otec → Ján Juraj B., matka Hermína (1829 – 1879), dcéra →...
Viac info o účastníkovi
BULLA, Blažej

BULLA, Blažej

 • Vek:66 (1852 - 1919)
architekt, folklorista, hudobný skladateľ, dramatik (19. 5. 1852 Ústie nad Oravou, zaniknutá obec, okr. Tvrdošín – 1. 11. 1919 Martin). Otec Peter B., matka Jana, rod. Kohútová, mal viac súrodencov, z...
Viac info o účastníkovi
BEŽO, Gustáv Adolf

BEŽO, Gustáv Adolf

 • Vek:51 (1867 - 1946)
politik, statkár (7. 12. 1869 Kostolné, okr. Myjava – 26. 11. 1946 Čereňany, okr. Prievidza). Otec → Ján Pravdoľub B., matka Anna, rod. Fábryová (? – 1911), mal 3 súrodencov. Manželka Mária, rod. Ježo...
Viac info o účastníkovi
BENIAČ, Igor Ján Vladimír

BENIAČ, Igor Ján Vladimír

 • Vek:37 (1881 - 1958)
politik, právnik (8. 12. 1881 Ružomberok – 252. 8. 1958 tamže). Otec → Daniel Šimon B., matka Ľudmila, rod. Makovická (1855 – 1918), dcéra → Petra M. (1824 – 1911), sestra Oľga (1874 – 1971), manželka...
Viac info o účastníkovi
BELLA, Metod Matej

BELLA, Metod Matej

 • Vek:49 (11869 - 1946)
politik, statkár (7. 12. 1869 Kostolné, okr. Myjava – 26. 11. 1946 Čereňany, okr. Prievidza). Otec → Ján Pravdoľub B., matka Anna, rod. Fábryová (? – 1911), mal 3 súrodencov. Manželka Mária, rod. Ježo...
Viac info o účastníkovi
Samuel Zoch

Samuel Zoch

 • Vek:35 (1882-1928)
Už počas štúdií sa zapájal do študentského hnutia. V roku 1918 bol poverený spolu s E. Stodolom a J. Damborským skoncipovaním textu politickej deklarácie a jeho návrh sa stal východiskovým textom Mart...
Viac info o účastníkovi
Emil Stodola

Emil Stodola

 • Vek:56 (1862-1945)
Člen Slovenskej národnej strany, dokonca neskôr i člen jej ústredného vedenia. Už v mladosti začal prispievať do slovenských novín a časopisov. Na porade SNR 30. 10. 1918 v Martine bol zvolený za člen...
Viac info o účastníkovi
Karol Anton Medvedecký

Karol Anton Medvedecký

 • Vek:43 (1875-1937)
Zberateľstvu slovenských piesní a básní sa začal venovať už počas štúdia. Svoj etnografický záujem rozšíril i o históriu, etnomuzikológiu, folkloristiku či archeológiu. Pri výskumoch ľudových piesní a...
Viac info o účastníkovi
Emanuel Lehocký

Emanuel Lehocký

 • Vek:42 (1876-1930)
Hoci sa vyučil za krajčíra a tejto práci sa i venoval, zaujímal sa aj o politické dianie. Bol jeden z čelných predstaviteľov sociálneho demokratického hnutia na Slovensku. Dôkaz, že sa venoval i publi...
Viac info o účastníkovi
Ivan Dérer

Ivan Dérer

 • Vek:34 (1884-1973)
Po vystriedaní rôznych funkcií, pričom mnohé z nich boli ministerské, sa stal v Prahe prezidentom Najvyššieho súdu. Toto mesto mu však prinieslo obojaké zážitky, keď ho tu odsúdili, už na ďalší rok bo...
Viac info o účastníkovi
Matúš Dula

Matúš Dula

 • Vek:72 (1846-1926)
Muž, ktorý si vedel tvoriť názor už od mladého veku sa bohato činil naprieč celým svojím životom. Jeho verejné účinkovanie tkvelo v politike, do ktorej častokrát zapojil i svoje povolanie advokáta. Vy...
Viac info o účastníkovi
Andrej Hlinka

Andrej Hlinka

 • Vek:54 (1864-1938)
Jedna z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín. Študoval teológiu, bol kňazom i farárom, pápežským komorníkom či apoštolským protonotárom. Politicky sa angažoval, za čo bol neskôr sus...
Viac info o účastníkovi
Milan Hodža

Milan Hodža

 • Vek:40 (1878-1944)
Nielen že bol jedným z popredných slovenských publicistov, bol i významným politikom, postupom času sa začal orientovať na tzv. vysokú politiku. Bol taktiež zakladateľom a ideológom slovenského agrari...
Viac info o účastníkovi
Ferdinand Juriga

Ferdinand Juriga

 • Vek:44 (1874-1950)
Katolícky kňaz, ktorý sa taktiež zaujímal o politiku. Počas prvej svetovej vojny bol jediným slovenským poslancom v uhorskom sneme. Žiadal o zavedenie slovenčiny ako vyučovacieho jazyka na ľudových a ...
Viac info o účastníkovi