(psued. Pavel, Svedok, Šľahor) – národnokultúrny pracovník, evanjelický kňaz (30. 8. 1855 Bukovec, okr. Myjava – 5. 3. 1924 Nădlac, Rumunsko). Otec → Ján Juraj B., matka Hermína (1829 – 1879), dcéra → Jána Šuleka, mal 6 súrodencov, z nich → Ján Jaromír. Manželka Hermína, rod. Erdelská, mal syna.

Ľud. školy navštevoval v Nitrianskej Strede, Krajnom, Žiharci, študoval na gymnáziu v Revúcej a na ev. lýceu v Bratislave, kde 1874 maturoval, teológiu vo Viedni, 1875 – 77 v Bazileji. Ev. kaplán v Krajnom, 1878 v Nadlaku, 1879 farár v Krajnom, od 1895 v Nadlaku.

Počas účinkovania v Krajnom prispieval do Cirk. listov, Nár. novín, Nár. hlásnika správami, ale i odsúdením činov proti národnostnému zákonu a správou o rob. pomeroch v Nitrianskej župe. Nár. a kult. aktívny najmä počas pobytu medzi Slovákmi na Dolnej zemi, zakladateľ a 1904 – 14 predseda Slov. ľud. kruhu v Nadlaku, kt. mal o. i. vlastnú knižnicu (začas ju spravoval J. G.Tajovský), odoberal slov. tlač, pôsobil pri ňom spevokol, divadelný krúžok, tamburášsky súbor. R. 1909 v nadlackom konvente presadil slovenčinu ako vyučovaciu reč na tamojších školách. Organizátor družstevnej svojpomoci, zakladateľ Ľud. banky a Potravného družstva v Nadlaku. Po rozpade monarchie zvolený ako zástupca Slovákov za senátora rumun. parlamentu. Autor náboženských článkov, tlačou vydal niekoľko pohrebných kázní. R. 1918 účastník prijatia Martinskej deklarácie.

Dielo: Kázeň, ktorou při příležitosti svěcení třistoleté jubilejní památky Knihy Svornosti držel… In: Třistoletá jubilejní slavnost Knihy svornosti… Skalica 1881; Pohřební řeč… nad rakví… Janka Máťovský… Senica 1896; Pohřební řeč nad rakví… Ilony roz. Garai… Tamže 1897.

Literatúra: Bujna, I.: Stručný nástin dejín cirkve evanjelickej a. v. v Nădlaku od roku 1853 do roku 1912. Liptovský Mikuláš 1912, s. 103, 109 – 110; tenže: Dejiny „Slovenského ľudového kruhu v Nădlaku“ 1904 – 1934. Košice 1935, s. 9, 13 – 15; Slováci vo svete 1. Mt 1980, s. 130, 192; Boorovci. In: Ev. kalendár 1914, s. 63 – 86; nekrológy: Nár. noviny, 55, 1924, č. 20, s. 3; Slov. denník, 7, 8. 3. 1924, s. 1. – Rizner 1, s. 169.

Zdroj: Biografický lexikón Slovenska, zv. I. Martin: Slovenská národná knižnica 2002, s. 501.